Velkommen til Svolvær Soroptimistklubb

Svolvær Soroptimistklubb ble startet 1.april 1962. Vi har møtedager hver 3. mandag i måneden bortsett fra juni, juli, august og desember. Vi går også på kafé på tirsdager!

Svolvær Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International (SI), en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner, etablert i 1921. I dag har organisasjonen ca. 90.000 medlemmer i 125 land.

Se aktuelle hendelser under menyen Hva skjer/Nyheter og Aktiviteter
Se også vår side på Facebook - Her finner du informasjon om hele organisasjonen:

Norgesunionen 
Europaføderasjonen 
Soroptimist International