SI Svolvær

Velkommen til SI Svolværs hjemmeside.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner',
og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

Soroptimistappellen:

La oss være oppriktige i vennskap
og vise evne til fred og forståelse.
La oss være villig til å hjelpe og tjene.
La oss alltid sette oss høye mål
og utføre vårt arbeid med verdighet
og under ansvar.

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubbens epost svolvaer@soroptimistnorway.no, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima