Engasjement i Vågan kommune

SI Svolvær har flere lokale engasjement i Vågan kommune

* 6. mai, Ryddedag i Svolværs gater: 

Klubben tar igjen et tak for å gjøre vår fine by enda finere.

Med koster, søppelposer og friskt mot plukker vi søppel i byens sentrum. 

* 25. november er FNs internasjonale dag for å avskaffe vold mot kvinner

FNs internasjonale dag for å avskaffe vold mot kvinner følges av 16 dager med aktiviteter frem til 10. desember, Menneskerettighetsdagen.

Vold rammer kvinner i alle land, i alle samfunnslag, på tvers av alle andre skiller.

La oss være enda mer oppmerksomme og våge å reagere på alle typer vold mot kvinner i dag. Soroptimister verden over markerer dagen, Vi vil også fargelegge vår by oransje.

* Internasjonale møter

Klubben har i flere år holdt internasjonale sammenkomster der minoritetskvinner fra 12-15 land møtes med klubbens medlemmer til felles hygge, informasjon- og norsktrening i praksis. Internasjonal forståelse og vennskap er grunnpilarer for soroptimistens arbeid.

* Gjenopprette lokalt krisesenter i Lofoten

Reetablering av Krisesenter lokalt i Lofoten, i stedet for å kjøpe tjenester fra Sortland og/eller Bodø engasjerer oss alle. Brev er sendt alle ordførere og aviser i Lofoten, samt Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial i Vågan. Facebookside opprettet sammen med Sanitetskvinner fra hele Lofoten og lokal Amnesty-gruppe.

 

Her møtes vi og lager mat til sammen