Hva skjer?

Svolvær Soroptimistklubb er en engasjert og aktiv forening som jobber for kvinners rett.

 "Valgt det ..." – forestilling og samtale om menneskehandel

Menneskehandel er vår tids slaveri. Menneskehandel rammer kvinner og barn hardest. Menneskehandel er - ifølge FN - den nest største illegale økonomi i verden etter handel med våpen. Menneskehandel er avhengig av et ”marked”; av tilbud og etterspørsel.

 

Skuespillerne i Fortellerteatret har jobbet ut fra spørsmålet: "Hva er et fritt valg?"

SI Svolvær stod bak tre forestillinger - to på Aust Lofoten videregående skole, avgangselever og en på Lofoten Folkehøgskole. Forestillingene på skolene ble vellykket med svært engasjerte elever.