Har du lyst til å bli Soroptimist?

Ønsker du å bli en del av fellesskapet som Soroptimist International og, ikke minst, det vår egen lokale klubb representerer?

Som medlem av soroptimistklubben får du bl.a. dette men mye, mye mer:

  • Mulighet til å jobbe med prosjekter for å bedre miljø, menneskerettigheter og kvinners stilling.
  • Et nettverk av yrkesaktive kvinner når du reiser i inn- og utland.
  • Mulighet til å delta i arrangementer over hele verden.
  • Bli kjent med mange engasjerte kvinner i ditt nærmiljø.
  • Sosialt samvær og månedlige møter med faglige og aktuelle foredrag.

Ta kontakt med oss! 

Torhild Schønning, leder 
svolvaer@soroptimistnorway.no