Nye medlemmer

Nye medlemmer 2016 - En fin høst for klubben! Vi gleder oss over at vi har fått nye, flotte damer i vårt fellesskap!

 

Cristina Lopez ble tatt opp som ny medlem på møte i november 2016. 

Cristina Lopez Ny Medlem Nov 2016

 

Til venstre,
fadder Siri Bjercke

Til høyre,
leder Erlaug Benjaminsen